Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Категории

Гаранционни условия

7.1 „КЕНДРОС 07 „ЕООД гарантира срещу дефекти в закупени стоки, както следва: Гаранцията се изпълнява от „КЕНДРОС 07 „ЕООД чрез ремонт на закупената стока или подмяна на дефектни части, замяна или частично възстановяване на платената сума. Това се отнася по същия начин към всички услуги, които подлежат на гаранция. Замяна на дефектни стоки за изправни такива от същия тип се извършва по преценка на „КЕНДРОС 07 „ЕООД.

7.2 Повреди, които могат да се дължат на неподходящо или небрежно боравене със стоката или на естествено изхабяване и нормално износване, или на дефектни строителни работи в сградата, в която се монтира изделието или на неподходящ тип сграда, не подлежат на гаранционно обслужване. Гаранционни искове се разглеждат, само ако са направени в писмена форма, незабавно след възникване на повреда. Устна или телефонна комуникация се счита недостатъчна.

7.3 „КЕНДРОС 07 „ЕООД осигурява безплатен ремонт или подмяна на дефектирали части, които доказано, не са изпълнили изискванията според съответния стандарт в срок.

7.4. Търговецът предоставя гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката.

7.5. Стоките в Електронния магазин се продават със законовата им гаранция, обявена от производителя им. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта (в случаите, в които производителят е осигурил такава. Виж т. (7.4), включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията.

7.6. „КЕНДРОС 07” ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на изделието, когато: гаранционната карта на продукта е изгубена;изделието не е въведено в експлоатация от оторизиран сервиз, е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител; се установят повреди, причинени от неправилна експлоатация на уреда; е нарушена физическата цялост на изделието.

7.7. В зависимост от вида на закупената техника гаранционното обслужване се поема от „КЕНДРОС 07” ЕООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.

7.8. Извършване на гаранционен ремонт или подмяна не води до удължаване на общия срок на гаранция.