Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Категории

Общи условия

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА

на електронен магазин www.pellservice.com

 

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма „ КЕНДРОС 07 „ ЕООД предоставя услуги на Потребителите си посредством електронния магазин  www.pellservice.com

Моля, внимателно прочетете общите условия по-долу, преди да използвате този уеб сайт. Ако го използвате, се счита, че приемате и сте съгласни с Общите условия.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА  ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ КЕНДРОС 07 „ ЕООД , седалище и адрес на управление  гр. Пловдив ,ул "Буная“1 , ЕИК 201428664 ,наричан по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ от една страна и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ на електронния магазин с домейн www.pellservice.com , наричан за краткост по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“.

Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между  „ КЕНДРОС 07 „ ЕООД (Търговеца) и Потребителите. С посещаването на Електронния магазин, неговото разглеждане и поръчка на продукти Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Условията са задължителни за всички потребители.

„КЕНДРОС 07 „ ЕООД е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Разглеждането на Eлектронният магазин  www.pellservice.com е напълно свободно и е достъпно от всеки потребител.

1.2. С посещаването на Електронния магазин, неговото разглеждане и поръчка на продукти Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Ако лицето не е съгласно с Общите условия, моля да не използва Eлектронния магазин.

1.3. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.pellservice.com, съхранение на IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация.

1.4. Продуктите, които се намират на интернет страницата на  www.pellservice.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Търговеца.

1.5. Процедурата по регистрация на Електронния магазин е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез Електронния магазин. С цел по-лесна и удобна идентификация, Потребителят може да се регистрира в Електронния магазин, като попълни контактна форма за регистрация. По този начин ще има бърз и лесен достъп до всички продукти, които е закупил от Електронния магазин. Регистрацията се извършва чрез имейл на Потребителя и парола. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола и за всички действия, които извършва след идентификация с потребителско име и парола в Електронния магазин. Той може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без да е необходима регистрация. Всеки Потребител е длъжен да посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

1.6. С  регистрацията си  в www.pellservice.com Потребителят се съгласява доброволно да предостави своя лична информация, необходима за извършване на покупко-продажба на стоки от Електронния магазин www.pellservice.com. „КЕНДРОС 07 „ ЕООД гарантира, че няма да предоставя данните на Потребителите на трети лица, с изключение на случаите, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Лична информация за потребителите:

• Име

• Точен адрес за доставка

• Телефон за контакт

• Имейл адрес

Информация за юридическо лице:

• Наименование на фирмата

• Данни за фирмата – седалище, БУЛСТАТ, идент.номер по ЗДДС,

• Точен адрес за доставка

• Телефон за контакт

• Имейл адрес

Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТОКИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

2.1. Всички стоки публикувани Електронния магазин са посочени с цена в български лев с включено ДДС.

2.2. „КЕНДРОС 07 „ ЕООД не носи отговорност, ако информацията публикувана от производителите на стоките относно техническите им характеристики е невярна.

2.3. „КЕНДРОС 07 „ ЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, софтуера, услугите и продуктите. Електронният магазин не носи отговорност, ако публикуваната информация не е актуална. Някои от публикуваните продукти може да не са налични в момента. За актуална информация за наличните продукти можете да се свързвате с администратора на Електронния магазин на посочените в сайта телефони или на e-mail адрес.

2.4. „КЕНДРОС 07 „ ЕООД предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в www.pellservice.com само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на „КЕНДРОС 07“ ЕООД или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Електронния магазин. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

„КЕНДРОС 07” ЕООД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Електронния магазин , на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между www.pellservice.com и лицето публикуващо информацията.


3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

3.1. Всеки Потребител има право да закупи стока от Електронния магазин на посочената в него цена.

3.1. Потребителят може да направи поръчка в Електронния магазин и без да се регистрира. Необходимо е да предостави еднократно всички лични данни, които се изискват за отразяване на покупко-продажбата. При поръчка без регистрация Потребителят няма да има достъп до историята на своите поръчки.

3.3. Всеки Потребител има право да избере стоката, количеството й, начина на плащане и вида на доставка. Потребителят е длъжен да заплати в пълен размер цената на стоката обявена в Електронния магазин.

3.4. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

3.5. Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

  • Липса на наличност на поръчаната стока;
  •  Неуспешно плащане от страна на Потребителя;
  • Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

4. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Крайната цена на поръчката представлява сбора от цените на всички поръчани продукти.

4.2. Всички цени са в български лев и с включен ДДС.

4.3. „КЕНДРОС 07” ЕООД има право да променя цените на продуктите посочени на Електронния магазин по свое усмотрение и по всяко време. Фирмата не е задължена предварително да уведомява за това потребителите. При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.

4.4. При допуснати технически грешки при публикуване на информация в Електронния магазин, „КЕНДРОС 07” ЕООД има право да откаже изпълнение на договора, без да дължи обезщетение на потребителя, освен възстановяване на заплатените от него суми, ако има такива.

4.5. При намаления обявени на Електронния магазин, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

4.6. Начините на плащане  при получаване на продукта от куриера са:

  • наложен платеж (в брой при доставка);
  •  по банков път;
  •  с дебитна или кредитна карта;
  •  Възможна е и покупка на лизинг, условията за която са описани в съответния раздел.

4.7. Всеки Потребител сам избира начина на заплащане на избраната от него стока. Всяка закупена от Потребителя стока следва да бъде заплатена в пълния й паричен размер, посочен в Електронния магазин, чрез един от посочените начини на плащане.

5. ДОСТАВКА

5.1. Поръчаните от Вас продукти ще бъдат доставени в най-кратки срокове от куриерите  на Спиди или Транспрес Деливъри  .

5.2. Стандартната доставка е до  3 работни дни, в случаите на забавяне ще бъдете уведомени от нашите администратори.

5.3. След предаване на стоката от фирмата спедитор потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стокатата след доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

5.4. При предаване на стоката Купувачът, или негов пълномощник, трябва да провери и приеме стоката незабавно след получаването на мястото на приемане. Ако купувачът изрично или мълчаливо откаже да провери стоката при получаване, счита се, че стоките са били доставени и приети надлежно като отговаряща на договорените условия.. При евентуални повреди, удари и други щети при транспортиране, следва да бъде направен протокол за щета от куриерската фирма, който да бъде предоставен на търговеца. Стоката незабавно трябва да бъде върната на Търговеца, придружена от протокола за щета. Ако щетите са направени по време на транспортирането на стоката, ние ще я заменим.

5.5. При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

5.6. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

5.7. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя  и това може да се установи чрез обикновения й преглед, той може да заяви доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

6. ОТКАЗ ОТ СТОКА

6.1. Съгласно чл. 50 от ЗЗП всеки потребител има право да се откаже от поръчаната и доставена стока в срок от 14 работни дни от датата на получаване само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:

- Оригиналната опаковка на стоката да не е нарушена (измачкана, изцапана, скъсана, разкъсана).

– Потребителят да е предоставил на „КЕНДРОС 07” ЕООД покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка.

В случай, че върнатият продукт е с увредена опаковка, следи от употреба,  механични увреждания, липсващи аксесоари, гаранционна карта или други, „КЕНДРОС 07” ЕООД си запазва правото да реши дали да приеме продукта и също така да приспадне сумата за възстановяване по нанесените щети на продукта.

6.2. За да бъде упражнено правото на отказ, Потребителят трябва да ни информира за Името си , адреса  ,телефонен номер и електронен адрес, както и за решението си да се откаже от договора с писмено заявление подадено по електронен път.

6.3. Действие на отказа. При отказ от настоящия договор, ние ще възстановим сумата за продукта не по-късно от 7 дни, считано от датата на прекратяване на договора. Условието да възстановим сумата е стоката да бъде върната на Търговеца във вида описан в т.6.1  заедно  с придружаващите я документи.Ще извършим възстановяването на сумата  на посочена от Потребителя банкова сметка.

6.4. Транспортните  разходи  по връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

7. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

7.1 „КЕНДРОС 07 „ЕООД гарантира срещу дефекти в закупени стоки, както следва: Гаранцията се изпълнява от „КЕНДРОС 07 „ЕООД чрез ремонт на закупената стока или подмяна на дефектни части, замяна или частично възстановяване на платената сума. Това се отнася по същия начин към всички услуги, които подлежат на гаранция. Замяна на дефектни стоки за изправни такива от същия тип се извършва по преценка на „КЕНДРОС 07 „ЕООД.

7.2 Повреди, които могат да се дължат на неподходящо или небрежно боравене със стоката или на естествено изхабяване и нормално износване, или на дефектни строителни работи в сградата, в която се монтира изделието или на неподходящ тип сграда, не подлежат на гаранционно обслужване. Гаранционни искове се разглеждат, само ако са направени в писмена форма, незабавно след възникване на повреда. Устна или телефонна комуникация се счита недостатъчна.

7.3 „КЕНДРОС 07 „ЕООД осигурява безплатен ремонт или подмяна на дефектирали части, които доказано, не са изпълнили изискванията според съответния стандарт в срок.

7.4. Търговецът предоставя гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката.

7.5. Стоките в Електронния магазин се продават със законовата им гаранция, обявена от производителя им. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта (в случаите, в които производителят е осигурил такава. Виж т. (7.4), включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията.

7.6. „КЕНДРОС 07” ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на изделието, когато: гаранционната карта на продукта е изгубена;изделието не е въведено в експлоатация от оторизиран сервиз, е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител; се установят повреди, причинени от неправилна експлоатация на уреда; е нарушена физическата цялост на изделието.

7.7. В зависимост от вида на закупената техника гаранционното обслужване се поема от „КЕНДРОС 07” ЕООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.

7.8. Извършване на гаранционен ремонт или подмяна не води до удължаване на общия срок на гаранция.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. „КЕНДРОС 07” ЕООД обработва личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и според приетата Политика за защита на личните данни в „КЕНДРОС 07” ЕООД. Повече затова как и защо използваме вашите лични данни може да прочетете в нашата GDPR политика за защита на личните данни 

8.2. След подаване на поръчка в онлайн магазина, Потребителят изразява съгласие за предоставяне на своите лични данни в базата данни на „КЕНДРОС 07” ЕООД и за тяхното обработване с цел изпълнение на поръчката. Клиентът носи отговорност за подаване на неверни лични данни. 

8.3. Ако е необходимо, можем да споделим Вашите данни с други компании, например с куриерските компании, които ще ви доставят стоките. Тези компании могат да използват Вашите данни само при обработката на поръчката, а не за други цели.

8.4.Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.
Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

8.5. „КЕНДРОС 07” ЕООД уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

9. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

9.1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България

 

10. ИЗМЕНЕНИЯ

10.1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството.

10.2. Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговецът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услуги на Потребителя.

 

 

Дата на последна редакция : 29.11.2020 г.